گروه های دانش آموزان

ما بعد از شروع کار برای هر دانش آموزمون یه گروه میزنیم که این گروه ۴ تا عضو داره

خود دانش آموز
دکتر کربلایی
آنالیزور تخصصی دانش آموز
و یکی از والدین دانش آموز بعنوان ناظر علمی اگر البته خود دانش آموز بخواد

بعد تو این گروه تمااااام‌ گزارشات و نتایج و عملکرد دانش آموز کامل بررسی میشه
و در واقع این گروه دفترکار دانش آموز ما هست

نمونه ای از فعالیت ها و ویس ها